Undersökning brand Lilla Norregatan Ystad

Station ystad larmas till gamla hantverkshemmet i Ystad för undersökning i samband med rökutveckling från fastigheten. Vid ankomst visar det sig vara damm i samband med renoveringsarbete, ingen brand.