Undersökning brand i byggnad

Station Sjöbo samt yttre befäl larmas till Svansjö sommarby där man har röklukt i en fastighet. Vid ankomst har röklukten avtagit, varvid undersökning av stugan görs med värmekamera. Ingen vidare åtgärd av räddningstjänsten.