Undersökning brand i byggnad Spjutstorp

Befälet i Tomelilla kallas till en adress där det inte ska gå att stänga av köksspisen. Räddningstjänsten kontrollerar spisen och elcentralen men finner inte något avvikande. Information angående situationen till fastighetsägaren.