Undersökning brand i byggnad Andrarum

Befälet i Tomelilla åker för kontroll efter mindre brand i tidningar. Ingen åtgärd av räddningstjänsten.