Undersökning brand i byggnad

Befälet i Tomelilla åker på en undersökning där någon kastat ett föremål som genererat mycket rök upp på ett trädäck till en fastighet. Kontroll och konstaterande att det inte har brunnit. Polis till platsen som övertar ärendet.