Undersökning brand i byggand

Station Ystad åker för kontroll i en sommarbostad där en brandvarnare ljuder. Troligen en vattenläcka så vattnet till fastigheten stängs av och fastighetsägaren underrättas.