Undersökning brand

Befälet i Tomelilla larmas ut till en undersökning där det brunnit i ett elskåp och två fastigheter blivit strömlösa. Kontroll och ingen annan insats från räddningstjänsten.