Undersökning – brand

Station Ystad åker på undersökning av en fastighet efter att det brunnit i en yttervägg. Kontrollerar den delen av fastigheten som brunnit med värmekamera. Ingen fara för återantändning.

Lämna ett svar