Undersökning brand

Station Sjöbo åker på undersökning, röklukt i villa. Finner ej någon orsak till röklukten. Ärendet lämnas över till fastighetsägaren.