Undersökning brand

Station Sjöbo åker på undersökning gällande röklukt i villa. Ingen brand. Kontroll görs i fastigheten utan att finna något. Ärendet lämnas över till fastighetsägaren.