Trafikolyckaa

Station Sjöbo och yttre befäl åker på trafikolycka, väg 11 mellan Tomelilla och Sjöbo. Personbil fotgängare som kolliderat. Totalt två personer involverade i olyckan varav en för till sjukhus för vård. Vägen helt avstängd under räddningsarbetet.