Trafikolycka. Ystad. Väg 19/Blygatan.

Station Ystad larmas till en trafikolycka singel. Personbilen har väjt för ett annat fordon. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. Ambulanspersonal undersöker de inblandade. Räddningstjänsten kontrollerar fordonet så inget läckage föreligger. Polis på plats för att utreda olyckan.