Trafikolycka. Ystad, Österleden.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört in i ett träd. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och spärrar av ett körfält under arbetet. Personen undersöks av ambulans på plats. Polis undersöker olyckan och ombesörjer så fordonet blir bärgat.