Trafikolycka. Ystad, E65

Station Ystad och yttre befäl åker på trafikolycka, singel. En person involverad och tas om hand av ambulans.