Trafikolycka. Ystad, Dag Hammarskjölds väg/E 65.

Station Ystad larmas på en trafikolycka, singel. Personbil med släp som kört ner i diket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen genom att stänga körbanan i västlig riktning under räddningsarbetet. Föraren undersöks av ambulanspersonalen på plats. Innan trafiken släpps på igen saneras vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordon med ekipage blir bärgat från platsen.