Trafikolycka Ystad

Station Ystad larmas till Blekegatan på en trafikolycka mellan personbil och cykel. En person förs med ambulans till sjukhus. Räddningstjänsten hanterar trafiksituationen samt är behjälplig ambulans i omhändertagandet av den skadade. Polis till platsen för fortsatt hantering av ärendet.