Trafikolycka – Ystad

Station Ystad larmas till en trafikolycka, sidokollision. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägen för säkert arbete på olycksplatsen. Ambulanspersonalen undersöker de inblandade på platsen. Vägen saneras och fordon flyttas. Polis utreder olyckan.