Trafikolycka – Vollsjö Ängaväg Vollsjö

Station Vollsjö och befälet Sjöbo åker på trafikolycka, singel. Inga personskador. Ärendet lämnas över till polis.