Trafikolycka vilt, väg 13 Sjöbo

Sjöbostyrkan larmas till väg 13 flygrakan Sjöbo till en trafikolycka med vilt. Inga personskador men djuret avlider i samband av olyckan. Räddningstjänsten sanerar vägbanan innan man lämnar platsen.