Trafikolycka vilt, väg 11 väster Sjöbo

Sjöbostyrkan larmas till väg 11 väster om Sjöbo till en trafikolycka med vilt. Olyckan är av mindre omfattning varvid räddningstjänsten lämnar kort efter ankomst.