Trafikolycka vilt – E65 Bergsjöholm

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka där en personbil kört på en hjort och in i vajerräcket. Den ensamma föraren tar sig själv ut ur fordonet och förs till Lasarettet i Ystad. Under räddnings- och saneringsarbetet är vägen i östergående riktning avstängd i ca: 1 tim.