Trafikolycka – Västra Kustvägen Svarte

Trafikolycka mellan två personbilar. Två personer kontrolleras av ambulans. Räddningstjänsten Ystad sanerar vägbanan.