Trafikolycka Västergatan Sjöbo

Befälet Sjöbo larmas till en mindre trafikolycka på Västergatan i Sjöbo. Mindre kollision mellan personbil och moped. Mopedföraren tas omhand av ambulans. Polis till platsen för fortsatt hantering av ärendet.