Trafikolycka Vanstad

Station Lövestad och FIP-befälet Sjöbo larmas till en trafikolycka utanför Vanstad. På plasten har två personbilar kolliderat och alla är ute ur sina fordon då räddningstjänsten kommer till platsen. Dom inblandade personerna undersöks av ambulans på platsen men behöver inte medfölja till sjukhus. Vägbanan rensas/saneras i samband med att fordonen bärgas från platsen.