Trafikolycka. Väg mellan Vanstad – Äsperöd.

Station Lövestad, Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört av vägen och voltat. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och hjälper till med omhändertagandet av den drabbade. Förs med ambulans till lasarettet för observation. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat.