Trafikolycka/ Väg 9

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka i höjd med McDonalds. Två personbilar inblandade. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och tar hand om de inblandade tillsammans med ambulanspersonal. Därefter saneras vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer så bilarna blir bärgade från platsen.