Trafikolycka. Väg 19, Övrabykorset.

Station Tomelilla, Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka, påkörning bakifrån. Tre fordon inblandade med totalt sju personer. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och stänger av vägen för att kunna jobba säkert på olycksplatsen. Fem personer transporteras till sjukhus för observation. Vägbanan saneras. Polis utreder olyckan och ombesörjer så att fordonen blir bärgade från platsen.