Trafikolycka. Väg 19, Everöd.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört av vägen. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägen under räddningsarbetet. Räddningstjänsten bistår ambulanspersonal vid uttag ur fordonet. Vägbanan saneras. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat.