Trafikolycka. Väg 19, Brösarp.

Station Brösarp, Lövestad och FIP-befälet från Tomelilla larmas till en trafikolycka, singel. Viltolycka. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och spärrar av ett körfält under räddningsarbetet. Tar hand om den drabbade tills ambulans anländer. Vägbanan saneras. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonet blir bärgat.