Trafikolycka – Väg 19

Räddningstjänsten från Ystad säkrar olycksplatsen. Inga personskador. Ärendet lämnas över till polis.