Trafikolycka. Väg 1560 Tomelilla

Trafikolycka singel. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade från platsen.