Trafikolycka. Väg 1550 Smedstorp

Två personbilar kolliderat i en korsning. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade från platsen.