Trafikolycka väg 1540 Tosterup

Station Ystad, värnet Glemmingebro och yttre befäl larmas till trafikolycka singel på väg 1540 Tosterup. En EPA-traktor som av okänd anledning voltat av vägen. Tre personer i fordonet varav en förs med ambulans till sjukhus. Mindre sanering av motorolja utförs på platsen. Polis kvar på plats inväntar bärgare.