Trafikolycka – Väg 13 Sövested

Trafikolycka, singel. Personbil i dike. En person involverad i olyckan. Förs till sjukhus för kontroll.