Trafikolycka väg 13 Sövestad

Station ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka mellan två lastbilar på väg 13 vid Sövestad . Olyckan är av mindre omfattning varvid räddningstjänsten lämnar kort efter ankomst och polisen tar över ärendet.