Trafikolycka. Väg 13, Södra Vollsjövägen.

Station Vollsjö, Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka, sidokollision. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägen under omhändertagandet, därefter trafikdirigering. Ambulans undersöker de inblandade på platsen. Vägbanan saneras. Polis utreder olyckan och ombesörjer att ett av fordonen blir bärgat.