Trafikolycka. Väg 13, ”Sjöborakan”.

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka, singel. Viltolycka. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. Ambulanspersonal undersöker de inblandade på plats. Polis utreder olyckan och ombesörjer att viltet blir omhändertaget.