Trafikolycka. Väg 13 Hedeskoga

Station Ystad larmas till en trafikolycka, singel. Viltolycka. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och spärrar av ett körfält under räddningsarbetet.