Trafikolycka – Väg 13 Hedeskoga

Station Ystad larmas till en trafikolycka. Två personbilar kolliderat i en korsning. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan, för att kunna jobba säkert under räddningsarbetet. Räddningstjänsten sanerar vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade från platsen.