Trafikolycka – väg 13 Brandstad

Station Sjöbo åker på trafikolycka, singel. Totalt två personer involverad i olyckan. Tas omhand av ambulans.