Trafikolycka – väg 11 Veberöd

Station Sjöbo åker förstärkningslarm trafikolycka väg 11 i höjd med Veberöd. Bistår räddningstjänsten i insatsen.