Trafikolycka. Väg 11, Röddinge.

Station Sjöbo, Tomelilla och yttre befäl larmas till en trafikolycka mellan två personbilar. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och stänger av en del av vägen och sköter trafikdirigering. Bistår med omhändertagandet av de inblandade som blir undersökta på plats av ambulanspersonalen. Vägbanan saneras. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.