Trafikolycka – Väg 11 Röddinge

Station Sjöbo larmas till Röddinge på en trafikolycka mellan två personbilar. Vid ankomst visar det sig vara en olycka av lindrig art. Vägbanan saneras och polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.