Trafikolycka. V 9 Ystad, Österleden. Sandskogen.

Station Ystad larmas till en trafikolycka, påkörning bakifrån. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. Bistår ambulanspersonal med omhändertagandet. Sanerar därefter vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade.