Trafikolycka. V 9, Österleden/Saltsjöbadsvägen.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka mellan personbil och mc. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och hjälper ambulanspersonalen med omhändertagandet. Därefter saneras vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonen blir bärgade från platsen.