Trafikolycka. V 9 Dag Hammarskjölds väg, Ystad.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka mellan två personbilar, påkörning bakifrån. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och hjälper ambulanspersonalen med omhändertagandet. Sanerar sedan vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonen blir bärgade.