Trafikolycka. V 19 vid Högestad korset.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört av vägen och voltat ut i åkern. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och tar hand om den inblandade tills ambulans anländer. Den drabbade förs med ambulans till sjukhus för observation. Vägbanan saneras därefter. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonet blir bärgat.