Trafikolycka. V 13, Sövestad.

Station Ystad larmas på trafikolycka, singel. Lastbil som kört av vägen. Ingen person skadad. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. När man undersöker lastbilen finner man läckage från bränsletank. Sanering påbörjas och station Tomelilla kommer till platsen med sin kemresurs. Miljö restvärdesledare informeras. Dieseltankarna töms under bärgningsarbetet. Trafikverket spärrar av vägen vid bärgningsarbetet. Efter bärgning tar väghållaren över och gräver bort det spill som kommit ut i marken.