Trafikolycka, V. 11, Sjöbo – Veberöd.

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört in i vajerräcket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägen för att kunna arbeta säkert på olycksplatsen. Föraren avvikit från platsen, ärendet överlämnas till polisen. Vägbanan saneras och polis ombesörjer att fordonet blir bärgat. Trafikverket sänder personal för kontroll av vajerräcket.