Trafikolycka. V 11, Orebacken.

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka, singel. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan för säkert arbete. Ambulanspersonal undersöker den inblandade på plats. Polisen utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat. Räddningstjänsten hjälper till med saneringsarbetet. Trafikverket sänder personal för kontroll av vajerräcke, sidoräcke och sanering av platsen.